1666

Uppdaterad måndag, 28 mars 2011 13:32

Välkommen till Hässjöregistret

Din hjälp för att hitta dina anfäder som funnits i Hässjö socken
Timrå kommun i Medelpad

NAMN FÖDD - DÖD ORSAK HEMORT TITEL RELATION 1 RELATION 2
Brita Eriksdotter 1666-1748 Stafre Gift Tidman Larsson ?-1733
Brita Ingemarsdotter 1666-1754 Stafre Barn Ingemar Påhlsson
Johan Filipsson 1666-1696 Rigsta Barn Filip Brynielsson ?-1679 Märta ? 1625-1696

hässjöregistret                                    Mailkontakt tommy@hassjo.se
 
  • 27 januariAndra bremiska kriget utbryter när Sverige återigen försöker tvinga Bremen att erkänna Sveriges överhöghet, vilket staden inte vill.
  • 12 augustiVarberg förstörs i en häftig eldsvåda.
  • 2 september – Den stora stadsbranden i London utbryter, vilken ödelägger större delen av staden.
  • 15 novemberAndra bremiska kriget slutar med att Sverige erkänner Bremens självständighet genom traktaten i Habenhausen.
  • 19 december – Stiftelsebrevet för Lunds universitet utfärdas. Universitetet är ett led i Skånes försvenskande och invigs två år senare.
  • En särskild vägdirektör, wägmästaren, tillsätts för att hålla uppsikt över svenska vägar, broar och skjutsväsendet.
  • Språkforskaren Johannes Schefferus ger ut sitt historiska arbete Upsalia antiqua i vilket en ny teori om var Uppsalas hednatempel låg presenteras.
  • Före detta drottning Kristina återkommer en andra gång till Sverige.