1676

Uppdaterad måndag, 28 mars 2011 13:32

Välkommen till Hässjöregistret

Din hjälp för att hitta dina anfäder som funnits i Hässjö socken
Timrå kommun i Medelpad

NAMN FÖDD - DÖD ORSAK HEMORT TITEL RELATION 1 RELATION 2
Isak Eriksson 1676-1697 Rigsta Barn Erik Eriksson ?-1708 Anna
Mårten Krigsman 1676-1760 Strand Märta Eriksdotter 1691-1750
Nils Olofsson Olsson
Gift Brita Grelsdotter 1663-1739
1676-1741 Westansjö Barn Olof Ersson ?-1696 Märta

hässjöregistret                                    Mailkontakt tommy@hassjo.se
 
 • 23 mars - Den danske amiralen Niels Juel får kunglig befallning att ta befäl över danska flottan.
 • 1 april - Danska flottan löper ut från Köpenhamn.
 • April - En dansk här landstiger vid KlintehamnGotland.
 • 1 maj - Gotland faller helt i danska händer och kommer att kvarstå så till krigsslutet 1679.
 • 4 maj - På grund av hårt väder tvingas den danska flottan vid Visby söka skydd under Karlsöarna.
 • 14 maj - Danska flottan får förstärkning av holländska skepp.
 • 16 maj - Danska flottan lättar ankar från positionen vid Gotland och seglar mot Bornholm.
 • 25 maj - De svenska och dansk-holländska flottorna träffas utanför Bornholm, men sjöslaget dröjer till 1 juni.
 • 1 juni - Den svenska flottan besegras av den danska i sjöslaget vid Ölands södra udde varvid det svenska flaggskeppet Kronan, bestyckat med 126 kanoner, exploderar och förliser.
 • 29 juni - Danskarna landstiger i vid Råå i Skåne.
 • 4 juli - Helsingborgs slott kapitulerar för danskarna.
 • 24 juli - Den svenska krigskassan erövras av danskarna i den så kallade Loshultskuppen.
 • 3 augusti - Efter en belägring kapitulerar Landskrona för danskarna under Christian V:s ledning.
 • 5 augusti - Malin Matsdotter bränns på bål.
 • 6 augusti - Christian V sänder generalmajor Duncan med 3000 man från Landskrona till Halmstad. Samtidigt tågar kungen med resten av hären mot Kristianstad.
 • 15 augusti - Den danska här som belägrat Kristianstad stormar och intar staden. Christian V tillåter tre timmars plundring.
 • 17 augusti - Svenska armén på 10.000 man under kung Karl XI besegrar en del av danska armén på 3000 man under generalmajor Jakob Duncan i slaget vid Halmstad vilket blir en Karl XI första seger i kriget.
 • 21 september - Benedetto Odescalchi blir påve under namnet Innocentius XI.
 • 21 oktober - Karl XI generalmönstrar sin förstärkta armé i Hamneda kyrkby i Småland för att sedan föra den ner i Skåne.
 • 30 oktober - Karl XI låter sin armé plundra Helsingborg.
 • 4 december - Svenskarna under Karl XI besegrar danskarna under Kristian V i det blodiga slaget vid Lund.
 • December - Helsingborgs slott återtas av svenskarna.
 • Den svenske riksmarsken Carl Gustaf Wrangel dör varvid riksmarskämbetet avskaffas.
 • Den svenske riksamiralen Gustav Otto Stenbock får skulden för flottans misslyckanden och avsätts därför från sitt ämbete. Han döms att betala konstanden för flottans utrustning, 210.000 daler silvermynt, vilket senare nedsätts till hälften.
 • Karlshamn och Kristianopel intas av dansk-nederländska flottan.
 • Danskarna börjar organisera frivilligkompanier i de skånska skogarna. Äventyrslystna och fattiga ansluter sig till vad som kommer att kallas Snapphanerörelsen.
 • Ridande postbud införs i Sverige varvid tiden för att skicka ett brev från Stockholm till Helsingör pressas ner till fem dygn.
 • I en åker utanför Linköping hittar man en rad silverföremål, som tillhört stadens domkyrka under medeltiden.