1680

Uppdaterad måndag, 28 mars 2011 13:32

Välkommen till Hässjöregistret

Din hjälp för att hitta dina anfäder som funnits i Hässjö socken
Timrå kommun i Medelpad

NAMN FÖDD - DÖD ORSAK HEMORT TITEL RELATION 1 RELATION 2
Johan Jonsson 1680-1736 Rigsta Sara Eriksdotter

hässjöregistret                                    Mailkontakt tommy@hassjo.se
 
  • 6 maj - Karl XI gifter sig med Ulrika Eleonora av DanmarkSkottorps herrgård söder om Laholm.
  • 10 december - Genom den så kallade ständerförklaringen (antagen under Reduktionsriksdagen) blir Karl XI enväldig svensk kung. Kungen skall styra enligt landslagens kungabalk, men att styra med "råds råde" tolkas som, att han själv får välja vad han vill rådgöra med riksrådet om.
  • Under riksdagen yrkar de lägre stånden på reduktion, men adeln spjärnar emot. Adelsmannen Hans Wachtmeister framlägger ett eget reduktionsförslag, som antas av riksdagen. Samtliga donationer från utrikesprovinserna skall dras in till kronan och de inkomstbringande grev- och friherreskapen avskaffas. Även donationer med större årlig avkastning än 600 daler silvermynt reduceras. På så vis går lågadeln ganska fri från reduktionen, medan högadeln drabbas hårt. Sammanlagt 80 procent av 1600-talets jordavsöndringar återgår till kronan. Enligt dekret från Karl XI får riksrådet endast yttra sig om det tillfrågas och utgör inget hot.
  • Karlskrona anläggs vid Trossö och blir svenska flottans nya bas och största varv. Flottbasen flyttas från Stockholm dels för att man vill ha den i en hamn, som är garanterat isfri året runt, dels för att man vill ha den närmare Skånelandskapen.
  • Straffen för slagsmål, oljud och förargelse under kyrkobesök i Sverige skärps, på vissa punkter till dödsstraff.