1682

Uppdaterad måndag, 28 mars 2011 13:32

Välkommen till Hässjöregistret

Din hjälp för att hitta dina anfäder som funnits i Hässjö socken
Timrå kommun i Medelpad

NAMN FÖDD - DÖD ORSAK HEMORT TITEL RELATION 1 RELATION 2

hässjöregistret                                    Mailkontakt tommy@hassjo.se
 
  • Februari - Karl XI ersätter titeln "rikets råd" med "kungligt råd", för att ytterligare inskärpa riksrådets minskade makt och att framhäva sin egen.
  • 22 augusti - Ett nytt svenskt duellplakat utfärdas, med ännu strängare straff än det från 1662.
  • November - Den svenska riksdagen lägger hela lagstiftningen och reduktionsarbetet i kungens hand. Kungen bestämmer sig för att gå hårdare åt lågadeln i reduktionen och tvingar ständerna att erkänna att han har enväldig makt att "läna och åter taga".
  • Den så kallade stora kommissionen, vilken granskat den svenska förmyndarregeringen, fäller nya domar. 4 miljoner daler silvermynt krävs i skadestånd.
  • Många rådsherrar tvingas begära avsked och deras efterträdare är inte längre chefer för kollegierna. Dessa poster besätts istället med presidenter, som är beroende av kungen.
  • Den svenska krigsmakten får en ny organisation då man på kungens förslag inför indelningsverket. Istället för dyra legoknektar och tvångsutskrivna svenskar skall armén bestå av indelta. Varje rote (2-4 gårdar) skall försörja ett soldattorp och förse soldaten med materiella förnödenheter. Indelningsverket innebär att svenska armén blir stående och mer regelbunden samt därmed bättre tränad än tidigare.
  • Lunds universitet öppnas på nytt, efter att ha varit stängt under Skånska kriget (1675-1679).
  • Salzburg firar 1100 år som ärkebiskopsstad.