1684

Uppdaterad måndag, 28 mars 2011 13:32

Välkommen till Hässjöregistret

Din hjälp för att hitta dina anfäder som funnits i Hässjö socken
Timrå kommun i Medelpad

NAMN FÖDD - DÖD ORSAK HEMORT TITEL RELATION 1 RELATION 2
Britha Olsdotter-Häggdånger 1684-1770 ?
Lars Olsson 1684-1764 Rolandsbacke Klockare Segri Simonsdotter 1690-1754

hässjöregistret                                    Mailkontakt tommy@hassjo.se
 
  • Det svenska riksskattmästarämbetet avskaffas efter Sten Bielkes död.
  • Erik Dahlbergh gör en generalplan för Göteborgs befästningar.
  • Fortifikationskaptenen Gerhard von Buhrman färdigställer en detaljerad karta över Skåne.
  • En kommission tillsätts för att spåra upp den svenska krigskassa, som man blev av med i Loshultskuppen 1676. Göingebönderna håller emellertid varandra om ryggen och kommissionen får endast begränsat resultat.
  • Den danska kyrkoseden att läsa latinska likpsalmer vid begravningar avskaffas genom Lundabiskopen Canutus Hahns ingripande. Hahn inför också skärpta kyrkotuktsbestämmelser för att upprätthålla katekesförhören och kyrkobesöken.
  • För att fullborda försvenskningen av Skåne börjar dansktalande lärare avskedas från skånska skolor.
  • Ett antal kalvinister åtalas för sin religionsutövning i Stockholm. Myndigheterna försöker få bukt med de reformerta genom olika ingripanden seklet ut.
  • Den svenske kunglige sekreteraren, rikshistoriografen och historieprofessorn vid Uppsala universitet Claudius Arvidsson Arrhenius adlas.