1723

Uppdaterad måndag, 28 mars 2011 13:32

Välkommen till Hässjöregistret

Din hjälp för att hitta dina anfäder som funnits i Hässjö socken
Timrå kommun i Medelpad

NAMN FÖDD - DÖD ORSAK HEMORT TITEL RELATION 1 RELATION 2
Cecilia Johansdotter 1723-1765 Åvike Bruk
Erik Kristiansson 1723- Strand Barn Kristian Eriksson 1696-1774 Karin Ingenmarsdotter 1677-1770
Jon Simonsson 1723-1784 Strand Anna Handotter 1720-1804
Nils Jonsson 1723-1753 Stäbbgård Sara Jonsdotter 1728-1749
Anna Simonsdotter
Nils Pärsson 1723-1791 Svedje Sigrid Olofsdotter 1720-1793
Olof Eriksson 1723-1806 Krigsbyn Brita Eriksdotter 1730-1774
Sara Olofsdotter 1723-1775 Byn Barn Olof Antonsson Sara Eriksdotter 1685
Segri Eriksdotter 1723- Westansjö Barn Erik Ersson ?-1730 Margareta Larsdotter 1692-1772

hässjöregistret                                    Mailkontakt tommy@hassjo.se
 
  • Januari - Den svenska riksdagen samlas. Det holsteinska partiet, som vill ha Karl XII:s systerson Karl Fredrik av Holstein-Gottorp som tronföljare, får stort stöd i riksdagen, med rysk hjälp. Fredrik I gör vid riksdagen ett misslyckat försök att hävda kungamaktens rättigheter, medan kanslipresident Arvid Horn får alltmer inflytande.
  • 1 maj - En stor brand bryter ut i Katarina församlingSödermalm i Stockholm. Cirka 7 000 trähus brinner ner och dessutom brinner Katarina kyrka.
  • 17 oktober
    • En ny svensk riksdagsordning utfärdas, vilken ger ständerna mer makt. Ämbetsmannaadeln får det största inflytandet. Riksdagen erhåller politisk domsrätt över rådsherrarna.
    • Man antar också Sveriges första författningsordning om folkets representation. Kronobönderna får rätt att friköpa sina gårdar, vilket ger dem en stärkt social ställning men ingen ekonomisk förbättring.
  • Prästerna motarbetar pietismen som börjar spridas i Sverige genom de hemvändande karolinerna.
  • En ny svensk legostadga (förordning om tjänstefolk) utfärdas.
  • En regeringsresolution antas, där svenska föräldrar förpliktas att lära sina barn "läsa i bok".