1739

Uppdaterad måndag, 28 mars 2011 13:32

Välkommen till Hässjöregistret

Din hjälp för att hitta dina anfäder som funnits i Hässjö socken
Timrå kommun i Medelpad

NAMN FÖDD - DÖD ORSAK HEMORT TITEL RELATION 1 RELATION 2
Anders Carlsson 1739 Bängling Barn Carl Christophersson Brita Andersdotter
Anders Jonsson 1739 Sunnansjö Barn ? Jonsson Brita Andersdotter
Anna Isacsdotter 1739 Westanbäck Barn Isac Pehrsson Sara Ersdotyter
Brita Jonsdotter 1739-1811 Westerå
Carl Nilsson 1739 Gasabäck Barn Nils Hamberg Maria Christina Teet Kåhre 1707-1780
Erik Jonsson 1739 Strand Barn Jon Persson 1706-1768 Märta Hansdotter 1711-1781
Erik Jonsson 1739-1739 Spädbarnsdöd Svaleri Barn Jon Claesson Sgeri Nilsdotter
Erik Mickelsson 1739-1807 Westerå Barn Mickel Eriksson Karin Simonsdotter 1711-1781
Eric Nilsson 1739 Bye Barn Nils Pehrsson Margareta Ersdotter
Greta Bång 1739-1739 Spädbarnsdöd Fjähl Barn Augustin Bång Anna Greta Kiörning
Ingeborg Nilsdotter 1739-1812 Strind Barn Nils Pärsson 1706-1765 Brita Nilsdotter 1713-1775
Isak Andersson 1739-1740 Spädbarnsdöd Söråker Barn Anders Olsson 1704-1752 Sara Jacobsdotter 1705-1754
Johan Andersson
Gift Margareta Eriksdotter 1729-1795
Gift Greta Pärsdotter 1729-1815
1739-1808 Norrkrånge Barn Anders Johansson 1708-1748 Brita Jonsdotter 1706-1768
Johanes Isaksson
Gift Cecilia Nilsdotter 1745
Gift Sara Göransdotter
1739-1799 Westerå Barn Isak Pärsson 1706-1769 Blida Jonsdotter 1705-1767
Karin Eriksdotter 1739-1740 Spädbarnsdöd Westansjö Barn Erik Nilsson 1702-1776 Margareta Abrahamsdotter 1700-1736
Kerstin Saumelsdotter
Karin Nilsdotter 1739-1739 Spädbarnsdöd Westerå Barn Nils Larsson 1688-1773 Cecilia Abrahamsdotter 1698-1765
Margareta Eriksdotter 1739-1803 Sunne
Margareta Olofsdotter 1739 Gasabäck Barn Olof Mårtensson Brita Larsdotter
Margareta Pärsdotter 1739-1815 Stäbbgård Barn Pär Larsson 1697-1745 Brita Nilsdotter 1713-1769
Märta Eriksdotter 1739-1822 Krigsbyn Barn Erik Eriksson Karin Eriksdotter ?-1769
Märta Ericsdotter 1739 Strand Barn Eric Olsson Brita Johansdotter
Merta Jonsdotter 1739 Bängling Barn Jon ? Merta Nilsdotter
Nils Olofsson 1739- Torsboda Barn Olof Jacobsson 1705-1788 Margareta Johansdotter 1699-1788
Olof Esaiasson 1739-1739 Byn Barn Esaias Olofsson Sara G...dotter
Olof Olofsson 1739-1739 Spädbarnsdöd Tjerne Barn Olof Larsson Brita Olofsdotter
Sara Nilsson 1739 Svarfvarböle Barn ? Nilsson Sara Ersdotter
Sigrid Olofsdotter 1739-1822 Söråker
Simon Olofsson 1739- Strand Barn Olof Eriksson Beata Bengtsdotter / Tynderö 1702-1755

hässjöregistret                                    Mailkontakt tommy@hassjo.se
 
 • 11 februari - Fartyget Patrioten ankommer till Konstantinopel och då Sverige förlist går osmanerna med på att ta fartyget och dess innehåll som betalning.
 • Våren - Den svenska besättningen från Patrioten chartrar det brittiska fartyget The Sea Flower och beger sig hem (sex stycken dock med ett holländskt fartyg).
 • 16 april - Det segrande hattpartiets ledare, Carl Gyllenborg, utses till ny svensk kanslipresident.
 • 2 juni - Den svenska Kungliga Vetenskapsakademin instiftas. Man skall stödja vetenskaper, som är praktiskt tillämpbara och sprida kunskapen till allmänheten.
 • 17 juni - Den svenske kuriren Malcolm Sinclair mördas av ryska spejare nära Breslau på hemväg från Osmanska riket.
 • 27 augusti - The Sea Flower anlöper Stockholm med de svenska besättningsmedlemmarna.
 • Det svenska Manufakturkontoret bildas av ständerna, varvid de nyinstiftade manufakturprivilegierna befriar arbetare från krigstjänst.
 • En juridisk-ekonomisk professur inrättas i Uppsala, den första i sitt slag i Europa.
 • En ny svensk legostadga (tjänstefolkslag) införs för att säkerställa tillgången på billig arbetskraft. Bönderna får endast ha en vuxen son och dotter hemma samtidigt.
 • En förordning om att kunskaper i finska skall beaktas vid ämbetsmannatillsättnningar i Finland utfärdas. Finland blir mer och mer "finskt", men fortfarande är högre ämbetsmän svensktalande och högre undervisning bedrivs på svenska.
 • Sverige sluter en försvarsallians med Osmanska riket, riktad mot Ryssland, vilken är den första allians osmanerna sluter med ett kristet land.
 • Carl von Linné gifter sig med Sara Elisabeth Moræa.