1746

Uppdaterad måndag, 28 mars 2011 13:32

Välkommen till Hässjöregistret

Din hjälp för att hitta dina anfäder som funnits i Hässjö socken
Timrå kommun i Medelpad

NAMN FÖDD - DÖD ORSAK HEMORT TITEL RELATION 1 RELATION 2
Anders Eriksson 1746-1748 Sörkrånge Barn Erik Eriksson 1701-1775 Helena Matsdotter 1711-1769
Anna Jacobsdotter 1746-1806 Hussjö Barn Jacob Johansson 1715-1762 Margareta Eriksdotter 1713-1762
Anna Nilsdotter 1746-1766 Svaleri Barn Nils Larsson 1725-1800 Gift Karin Jonsdotter 1715-1766
Gift Kerstin Pärsdotter 1731-1788
Gift Brita Pärsdotter 1750-1805
Brita Abrahamsdotter 1746 Backås Barn Abraham Jonsson 1719 Karin Pärsdotter
Catarina von Horn 1746- Åvike Bruk Barn Aegidius von Horn 1700-1764 Margareta Pelt 1718-1771
Christina Eliasdotter 1746- Torsboda
Elisabet Bång 1746-1747 Spädbarnsdöd Fjähl Barn Augustin Bång 1701 Anna Greta Kiörning 1706
Isak Isaksson 1746 Westerå Brita Nilsdotter 1742-1822
Johan Pärsson 1746- Strind Sara Ersdotter 1756
Jon Jonsson 1746- Westanbäck Ingrid Simonsdotter 1750-1815
Jon Jonsson
Gift Märta Larsdotter
1746-1804 Strand Barn Jon Persson 1706-1768 Märta Hansdotter 1711-1781
Kristin Jansdotter 1746- Tjerne Barn Jan Ersson Eriksson 1706-1784 Märit Larsdotter 1702-1783
Lars Eriksson 1746-1817 Norrkrånge Sara Vincentsdotter 1762
Lars Jönsson
Gift Greta Olofsdotter 1748-1813
1746-1798 Norrkrånge Barn Jöns Larsson 1718-1768 Margareta Andersdotter
Mikael Olofsson / Stäbbgård tog sig namnet Söderlund
Gift Sara Ersdotter 1749-1818
1746-1791 Söråker Barn Olof Johansson 1702-1771 Märta Eriksdotter 1713-1799
Segri Olofsdotter 1746- Rolandsbacke Barn Olof Larsson 1719-1784 Karin Christansdotter 1721-1781
Stina Eliasdotter 1746- Gryttjom Barn Elias Pärsson 1692 Anna Eliasdotter 1701-1781

hässjöregistret                                    Mailkontakt tommy@hassjo.se
 
  • November - Ryske ministern von Korff ger Adolf Fredrik en tillrättavisning för hans förbindelser med Hattpartiet.
  • Det ryska inflytandet i Sverige kulminerar. Förhandlingar med främmande makter, vilka är misshagliga för Ryssland, avbryts.
  • Den ryska kejsarinnan Elisabet utsätter Adolf Fredrik för påtryckningar. Därför antar ständerna den nationella förklaringen, där man skall försvara honom med "liv, blod och egendom".
  • Man påbörjar en militär upprustning i Sverige, varvid fästningsbyggen påbörjas i Kristianstad, Landskrona och Slite.
  • Den svenske nationalekonomen Anders Berch ger ut sitt ekonomiska alster Sätt, at genom politisk arithmestica utröna länders och rikens hushållning. Boken räknas som ett av 1700-talets viktigaste verk inom ekonomi.
  • Krigskollegium utfärdar ett dekret om att så kallade salpeterlador skall anläggas i Sverige, för konstgjord framställning av salpeter, vilket behövs för krutframställning till försvaret.
  • Göteborg härjas av en eldsvåda.