1839

Uppdaterad måndag, 28 mars 2011 13:32

Välkommen till Hässjöregistret

Din hjälp för att hitta dina anfäder som funnits i Hässjö socken
Timrå kommun i Medelpad

NAMN FÖDD - DÖD ORSAK HEMORT TITEL RELATION 1 RELATION 2
Andreas Petter Norlin 1839 Sörkrånge Barn Pehr Norlin Hemmansägare Sara Brita Paulsdotter 25-30 år
Anders Pehrsson Edström 1839-1866 Tyfus Söråker Arbetare Gift
Anders Petter Pettersson 1839   Åvike Bruk Arbetare
Anna Cajsa Olofsson Dahlberg 1839 Backås Barn Tvilling Olof Olofsson Dahlberg Inhyses Ingrid Cajsa Sundström 30-35 år
Anna Maria Meijer 1839-1865 Sjukdom Bröstlidande Åvike Bruk Barn N G Meijer Mästersmed Britha Gretha Mathsdotter Änka
Augustin Jakobsson Ritzén 1839-1866 Kolera Rigsta Bondeson Gift
Augustin Pehrsson 1839 Rigsta Barn Jacob Pehrsson Hemmansägare Anna Christina Jansdotter 35-40 år
Brita Cajsa Högstedt 1839 Åvike Bruk Barn Nils Högstedt Rättare Brita Cajsa Esaiasdotter 35-40 år
Cajsa Magdalena Jansson 1839 Westansjö Barn Jonas Jansson Hemmansägare Magdalena Larsdotter 30-35 år
Christina Brigitta Wiklander 1839 Strand Barn Eric Wiklander Hemmansägare Brita Olofsdotter 25-30 år
Daniel Ingemansson Öberg 1839   Torsboda Arbetare Lovisa Kristina Hammarberg, f. 1851
Edvard August Bång
edvaraugustbang.jpg (2135 bytes)

1839

Fjähl
Edward August Lögdqvist 1839 Fjähl Barn Oäkta Anna Stina Lögdqvist 20-25 år
Eric Abrahamsson 1839 Gökböle Barn Eric Abrahamsson Inhyses Sigrid Cajsa Jonsdotter 30-35 år
Erik Anton Starrén 1839   Bängling Hemmansägare Märta Ritzén, f. 1842
Eric Dahlström 1839 Gumböle Barn Olof Dahlström Märta Hellman 25-30 år
Erik Persson Häggström

Häggenås Jemt. L. 

1839   Strand Handlande Märta Greta Isaksdotter, f. 1845
Esaias Jonsson Sundström 1839 Westansjö Barn Pehr Jonsson Sundström Torpare Anna Stina Esaiasdotter 30-35 år
Grels Petter Wiklander 1839-1890   Bröst sjukdom Gryttjom Hemmansägare Märta Greta Wiklund, f. 1837
Gutsfaf Wilhelm Bergström 1839 Åvike Bruk Barn Jonas Bergström Mästersmed Lena Cajsa Sandin 25-30 år
Gustafva Maria Tjerneld 1839 Åvike Bruk Barn L W Tjerneld Inspektor Anna Maria Huss 25-30 år
Hans Olof Öberg

Stigsjö Västernorrlands Norrl. Län 

1839-1918   Ingen uppgift Byn Hemmansägare Sara Ulrika Persdotter, f. 1838
Henning Alfred Backström 1839 Åvike Bruk Barn Anders Backström Dräng Anna Stina Bergström 25-30 år
Ingemar Hjelte 1839 Ytterå Barn Isak Hjelte Krono Båtsman Stina Cajsa Segersdotter 25-30 år
Ingemar Lundquist 1839   Westerå Torpare Betty Sofia Klockars, f. 1846
Jan Eric Olofsson Dahlberg 1839 Backås Barn Tvilling Olof Olofsson Dahlberg Inhyses Ingrid Cajsa Sundström 30-35 år
Johan Erik Olsson 1839-1881   Ingen uppgift Svarfvarböle Torpare Marta Margreta Sundberg, f. 1837
Johan Englund 1839   Norrkrånge Hemmansägare Katarina Erika Berglund, f. 1841
Johan Pettersson

Sunne Värmlands län 

1839-1916   Sjukdom Slag Sörkrånge Torpare Märta Hammarberg, f. 1847
Johanna Nordström

Norrbärke Kopparbergs län 

1839-1924   Slag Ahla Gift Nils Jonsson, f. 1839
Johanna Norrbin

Viksjö Västernorrlands Norrl. Län 

1839-1910   Ingen uppgift Norrkrånge Piga
Johannes Andersson 1839 Norrkrånge Barn Anders Andersson Hemmansägare Catharina Pehrsdotter 30-35 år
Johannes Hammarberg 1839 Åvike Bruk Barn Lars Hammarberg Mästersven Margaretha Johansdotter 30-35 år
Johannes Johansson 1839 Sunne Barn Eric Johansson Hemmansägare Lisa Stina Simonsdotter 20-25 år
Jonas Fredric Wännberg 1839 Åvike Bruk Barn Jon Wännberg Mästersmed Margareta Flemström 35-40 år
Jonas Petter Elmquist

Madesjö Kalmar län 

1839-1906   Kräfta Rigsta Arbetare Brita Persdotter, f. 1849
Johan Petter Eriksson Didriksson 1839-1886 Mördad Krigsbyn Torpare
Jonas Sundström

Själevad Västernorrlands Norrlands L. 

1839-1919   Sjukdom Lunginflammation Gökböle Arbetare Katarina Brita Sellin, f. 1851
Karl Olof Söderlund 1839   Åvike Bruk Hammarsmed Wilhelmina Nordahl, f. 1843
Kristina Lovisa Björk

Häggdånger Västernorrlands Norrl. Län 

1839-1915   Ålderdom Fjähl Gift Karl Gustaf Salén, f. 1830
Lars Gustaf Sundin 1839 Norrkrånge Barn Lars Peter Sundin Hemmansägare Sara Lisa Pehrsdotter 30-35 år
Lars Magnus Hammarberg
Far Magnus Hammarberg Mästersven Åvike Bruk
Mor Märtha Pehrsdotter 25-30 år
1839   Sörkrånge Torpare Brita Margreta Dahlin, f. 1834
Lars Peter Backlund 1839 Svedje Barn Jonas Backlund Hemmansägare Brita Isacsdotter 30-35 år
Lars Petter Strandqvist 1839 Gasabäck Barn Henric Strandqvist Inhyses Märta Brita Jansdotter 35-40 år
Lars Wiktor Söderquist

Sorunda Södermanlands län 

1839   Söråker Sjöman
Lovisa Gadde 1839 Hussjö Barn Gustaf Adolph Gadde Torpare Lovisa Urell 35-40 år
Magnus Fröberg 1839-1877 Sjukdom Feber Bye Hemmansägare
Magnus Jansson Viklund

Gräsmark Värmlands Län 

1839   Ahla Arbetare Stina Eriksdotter, f. 1835
Margareta Danielsson 1839 Westansjö Barn Pehr Danielsson Hemmansägare Sara Cajsa Jönsdotter 30-35 år
Margareta Persdotter 1839-1921   Ålderdom Westerå Gift Adolf Simon Wiklander, f. 1838
Maria Dufvenberg 1839 Strand Barn Eric Dufvenberg Torpare Brita Maria Fredricsdotter 30-35 år

Änkan Brita Maria Dufvenberg
Inrättning: Norrköpings Spinnhus
Personuppgifter: Född 1803 i Stockholms stad

och bosatt i Hässjö socken,
Fånge nr: 3942

Domstol: För att, efter att hafva undergått 12 dagars fängelse wid watten och bröd,
dömd af Nedre Torneå TingsRätt den 14/10 1848 samt enligt Kongl. Maj:ts Utslag.
Tidigare brott: För förfalskningsbrott och tillförne wara dömd för 4:de resan Stöld.
Orsak till ej verkställt straff:
Utdömt straff: Ådömdt lifstidsarbete fortsätta.
Datum, utdömt straff: 1849-03-20

Händelse inom häktet/fängelset
Straffad i fängelset: Å Stockholms Norra Straffängelse. 1849 den 2/6 ålagd 3 månaders cell för rymning.
1850 den 30/1 ålagd 1 månads cell för oljud och svordom. 1850 den 24/11 Ålagd 6 månaders ljus Celle
och hufvudhåret afklippning för Rymningsbrott. 1852 den 21 October ålagd 14 dagars ljus Celle för
oanständigt uppförande. Medhavda persedlar: Medhade wid ankomsten: Contant 12 Skilling 8 r.,
1 st. Kjol med Tröja 24 Skilling, 1 st. Lifstycke 8 Skilling, 1 st. Lintyg 8 Skilling, 2 st. Halsdukar 8 Skilling,
1 par Strumpor 6 Skilling, 1 st. Näsduk 2 Skilling, 1 st. Påse 2 Skilling. Attesteras A. S. Hård af Segerstad. Å
fängelset förtjenta arbetspremier 198 R:dr 3 Skilling 2 r. Summa 199 R:dr 25 Skilling 10 r. Utkvitterade persedlar:
Å fängelset har af arbetspremierne matvaror m.m. Uttagits 176 R:dr 44 Skilling 10 r.
Motstående klädespersedlar 1 R:dr 10 r. Medhade Contant 1 R:dr 19 Skilling
Afsändt till Direktören å Arbetsfängelset Norrmalm 20 R:dr. Summa 199 R:dr 25 Skilling 10 r.
Qvitteras Brita Maria Dufvenberg g. M. G. Danielsson Attesteras A. S. Hård af Segerstad.
Källa: Landsarkivet i Vadstena DIIIa1:2

Maria Elisabet Törngren

Torp Västernorrlands Norrl. Län 

1839-1927   Ålderdom Söråker Gift Anders P. Bångfeldt, f. 1836
Martha Brigitta (Märta-Brita) Pehrsson 18391916 Ingen uppgift Sunnansjö Barn Olof Pehrsson Hemmansägare Anna Brita Wikman 20-25 år
Nils August Johansson Söderlund
Min (registerhållerens) mormors morfar
1839 Stäbbgård Barn Lars Johansson Söderlund  Hemmansägare 1807 Anna Lena Larsdotter 30-35 år 1809
Nils Jonsson

Gräsmark Värmlands län 

1839-1913   Sjukdom Hjärta Ahla Arbetare Johanna Nordström, f. 1839
Olaus Ivarsson 1839-89 Drunkning Strand
Olof Wiklander 1839-1928 Ålderdom Sörvik Båtsman Understödstagare
Olof Åsén

Ljustorp Västernorrlands län 

1839   Fjähl Tomtägare Kristina Helena Persdotter, f. 1845
Per Gustaf Pettersson

Sandhult Älvsborgs län 

1839-1905   Ingen uppgift Gasabäck Bagare Katarina Biberg, f. 1853
Per Johan Jakobsson 1839   Strand Handlande Erika Charlotta Eriksdotter, f. 1840
Sara Brita Näslund
Vid sin död Änka Torpare Torsboda

Härnösand Västernorrlands län 

1839-1935   Ingen uppgift Torsboda Gift Johannes Svedin, f. 1837
Sara Britha Wiklander 1839-1874 Sjukdom Njurinflammation Torsboda Gift Jonas Tjernlund Hemmansägare
Sara Cajsa Timonsson 1839 Stafre Barn Lars Olof Timonsson Hemmansägare Anna Greta Jonsdotter 25-30 år
Sara Jonsdotter

Mo Västernorrlands län 

1839   Torsboda Gift Johan Henrik Strandquist, f. 1833

hässjöregistret                                    Mailkontakt tommy@hassjo.se
 
  • Det svenska Realgymnasiet införs.
  • I trakten av Kumla börjar man tillverka skor att lägga på lager och alltså inte på beställning, vilket benämns "Partiskomakeriet". Bondpojken A. Andersson i Kumla är en av dem som börjar sälja skor i större partier, istället för skor tillverkade efter individuella mått.
  • Carl Jonas Love Almqvist ger ut boken Det går an om en modern självständig kvinna på 1830-talet. Boken väcker våldsam debatt.
  • Skandinavismen grundas så smått av svenska, danska och norska studenter vid ett möte i Köpenhamn.
  • Lars Johan Hierta grundar Liljeholmens stearinljusfabrik, Sveriges första.
  • Daguerrotypin (fotografins föreångare) kommer till Sverige.
  • Lasse-Maja benådas av Karl XIV Johan.
  • Under första halvåret är kronprins Oscar (I) svensk regent, under Karl XIV Johans vistelse i Norge. Han utger då den skolpolitiska artikeln "Om folkskolor", där han propagerar för allmän folkskola för alla svenska barn.